روز آیین بزرگداشت حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر (ع) در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید

دومین جمعه مهرماه هر سال به عنوان روز آیین بزرگداشت حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر علیه السلام در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی