فرزندان حضرت

تصویر ندارد

فرزندان حضرت طبق آنچه در تاریخ معتبر آمده دو فرزند برای حضرت ثابت شده است. ۱-    حضرت فاطمه بنت علی بن محمد الباقر (ع) . دلیل تاریخی بر وجد ایشان فرموده علامه نسابه زبیری متوفای سال ۲۱۶ ه.ق  فرموده محدث جلیل حاج شیخ عباس قمی (ره) و علمای دیگری که تصریح کردندحضرت سلطانعلی (ع) دختری …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی