قالیشویان یعنی انتظار فرج

انتظار فرج

روز قالیشویان زائران و دلباختگان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله حال و هوای دیگری دارند


اردهال سرزمین مقدس

اردهال

اردهال برای مردم سرزمینی مقدس به شمار می آید و این تقدس برخاسته از پاک و خجسته بودن کوه های درهم و پیوسته ای است که آن را فراگرفته.