کتب تالیف شده پیرامون حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر

اسامی  برخی کتاب های تالیف شده در رابطه با علی بن امام محمد باقر (ع) به شرح زیر می باشد :

 

۱٫ شرح زندگانی و شهادت حضرت سلطانعلی بن محمد باقر (ع)

مولف: مرحوم آیت الله ملا عبدالرسول مدنی کاشانی (ره)

انتشارات مرسل

 

۲٫ ستارگان درخشان ولایت

مولف: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی قم

انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 

۳٫ نگاهی به مشهد رادهال

روابط عمومی آستان مقدس مشهد اردهال

انتشارات شهید

 

۴٫ حماسه تاریخی مشهد اردهال

مولف: استاد مجید زجاجی کاشانی

انتشارات سبحان

 

۵٫ اشک روان

مولف: استاد مجید زجاجی کاشانی

انتشارات مرسل

 

۶٫ هندسه همسایگانحضرت علی بن باقر(ع)

مولف: استاد مجید زجاجی کاشانی

انتشارات مرسل

 

۷٫ شرح مختصر زندگی و شهادت و کرامات باهر از حضرت علی بن باقر (ع)

مولف: مهدی سلیمانی اردهالی

انتشارات عصر ظهور

 

۸٫ نور باقر (ع)

تالیف : سید علی محسنی

انتشارات مشهور- میراث ماندگار

 

۹٫ قالی مقدس

تالیف: سید رضا پور سیدی

انتشارات مرسل

 

و ….


دیدگاه ها مسدود شده اند .