جمعه جار، روز دعوت

تصویر ندارد

جمعه جار، روز دعوت

یک هفته پیش از مناسک قالی شویان، معمولاً در نخستین جمعه از فصل پاییز، مراسم جار در فین برگزار می‌‌گردد.

این جمعه که در میان فینی ها به جمعه جار معروف است، روز فراخوانی مردم به مراسم قالی شویان در مشهد اردهال است. جمعه جار پیام آور فرارسیدن سالروز بزرگ و مقدس شهید دشت اردهال، امامزاده مظلوم، حضرت سلطان علی(ع) و روز موعود برای گردهمایی طایفه فینی است. تعیین روز قالی شویان و اعلام آن به مردم به عهده ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین است. این گروه روز مراسم قالیشویان را معمولاً در دومین جمعه پائیز تعیین می‌‌کنند.

اگر این جمعه به روزهای سوگواری مذهبی مانند تاسوعا، عاشورا، قتل امیرالمؤمنین و … یا به روزهای جشن مذهبی، مانند مبعث حضرت رسول، میلاد امیرالمؤمنین، نیمه شعبان میلاد امام زمان بیفتند، حتی گرامی داشت ایام مربوطه مراسم خود را اجرا می‌‌نمایند. اخیراَ برای پخش خبر جمعه قالی شویان و فراگیرشدن خبر فراخوانی و رساندن سریع خبر به مردم همه شهرهای ایران علاوه بر جار کشیدن، خبرنامه های هم چاپ و پخش می‌‌کنند. خبر مراسم قالی شویان را به روزنامه های پر تیراژ نیز می‌‌دهند تا آن را به همه جا و میان همه اقشار مردم بپراکنند که این مراسم جار طبق سنت قدیم هنوز در منطقه پابرجا و انجام می‌‌گیرد. بیا ای مستمع بر این وصیت شور و غوغا کن * فغان ناله بر سلطانعلی فرزند زهرا کن * به سال ۱۱۳ هجرت شیعیان خاص * روان گشته بر سوی مدینه از سر اخلاص * برفتن در مدینه خدمت آن خسرو خوبان * بگفتند ای امام پنجمین ای رهبر جانان * ندارم پیشوائی یا محمد رحم بر ما کن * یکی از نور چشمانت روان در همراه ما کن * امام پنجمین فرمود چرا از دیده خونبارید * یقین از اهل فین و مردمان چهل حصارانید * یکی از نور چشمانش همراه آنها روان کرده که نامش حضرت سلطانعلی نوباوه زهرا * سه ساله آن شاه زاده بود اندر اردهال و فین * بهار در خاوه بود آن زمستان در دیار فین * لشگریان قدعلم کردند بهر قتل آن سرور* بنام حارص ملعون و زرین کفش بداختر * گرفتن دور آن خسرو لب تشنه از هر سو * که این شهزاده دارد زور و بازوی علی اکبر * بیادم آمد آن وقتی که گفت باد صبا یکدم * سلام از من رسان بر اهل فین برگو به یارانم * اول به خدای حی داور صلوات * دوم به رسول حی سرمد صلوات * سوم به علی و یازده فرزندش * بر زاده پاک نور احمد صلوات * در کرببلا به شمر ملعون لعنت * بر حارص زرین کفش و زید رافیون لعنت * از بهر جفا بر شمر ملعون لعنت * در کرببلا به پاک مردان صلوات * اگر خسته جانی بگو یا علی * اگر ناتوانی بگو یا علی * برفت بسوی مشهد اردهال * به یاری یار خدا یا علی * اهالی محترم فین، از هفت ساله تا هفتاد ساله آماده شوید هفته آینده، در صحن و سرای سلطان علی بن محمد باقر(ع) مشهد اردهال مراسم عزاداری و قالیشویان انجام می‌‌گردد.


پاسخ دهید

دیدگاه شما