زنگ خطر!!!

آیت الله بهجت(ره):

اگر جلوی خود را در ارتکاب به گناهان نگیریم کارمان به انکار و تکذیب و استهزاء آیات الهی، و یا به جایی می رسد که از رحمت خدا ناامید می شویم.

14(11)


پاسخ دهید

دیدگاه شما