مراسم سنتی مذهبی قالیشویان ۱۳۹۴ به روایت تصویر

 

 

DSCN4117 DSCN4131

DSCN4133

 

DSCN4376

DSCN4377

DSCN4382

 

DSCN4396

DSCN4402

DSCN4411 DSCN4417

DSCN4442

DSCN4489

DSCN4560

DSCN4565

 

DSCN4581

 

DSCN4595

DSCN4611

DSCN4622

DSCN4643

DSCN4648

DSCN4863

هاشم زاده

DSCN4864 DSCN4643

DSCN4133

DSCN4065

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب