ششصد هزار کلمه

پیامبر اڪرم صل الله علیہ وآله بہ علے علیہ السلام فرمودند:

 

یا علے، ششصد هزار گوسفند میخواهے، یا ششصد هزار دینار، یا ششصد هزار ڪلمہ؟

 

عرض ڪرد: ششصد هزار کلمہ.

 

فرمود: من براے تو ششصد هزار ڪلمہ را در شش ڪلمہ جمع مےنمایم:

 

۱- یا علے وقتے دیدے مردم بہ مستحباٺ مشغولند، تو بہ تڪمیل واجباٺ مشغول باش.

 

۲- هرگاه دیدے مردم بہ عمل دنیا مشغولند، تو بہ عمل آخرٺ مشغول باش.

 

۳- هنگامے ڪہ دیدے مردم مشغول بہ عیب گویے یڪدیگرند تو مشغول بہ عیوب خود باش.

 

۴- هنگامے ڪہ دیدے مردم مشغول بہ زینٺ دنیا مےباشند، تو مشغول بہ زینٺ آخرٺ باش.

 

۵- هنگامے ڪہ دیدے مردم بہ زیادے عمل مشغولند، تو بہ خوبے عمل مشغول باش

 

۶- هنگامے ڪہ دیدے مردم بہ مخلوق متوسل مےشوند، تو بہ خالق متوسل شو.

 

یا علے، بر مردم زمانے بیاید ڪہ اقرار ڪننده بہ حق اهل نجاٺ باشد.

 

عرض ڪرد: عمل ڪجاسٺ؟

فرمود: در آن روز عملے نیسٺ

یک دیدگاه برای “ششصد هزار کلمه”

معنی کلمه آبان ۱۲ام, ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۱ ق.ظ

با تشکر از مطلب خوبتون

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب