روز آیین بزرگداشت حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر (ع) در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید

دومین جمعه مهرماه هر سال به عنوان روز آیین بزرگداشت حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر علیه السلام در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

مسول ستاد سنتی مذهبی قالیشویان عنوان کرد با همت و تلاش ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان و پیگیری های چندین ساله بالاخره در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ دومین جمعه مهرماه هر سال به عنوان روز آیین بزرگداشت حضرت سلطانعلی ابن امام محمدباقر در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۲ این روز در تقویم رسمی کشور خواهد بود.

مراسم قالیشویان هر ساله در دومین جمعه مهرماه برگزار می گردد.


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی