مردم منطقه فین آماده برگزاری مراسم ۲۷ جمادی الثانی

۲۷ جمادی الثانی به روایت قمری سالروز شهادت مقتدای فین حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) است.

۲۷ جمادی الثانی که بعنوان عاشورای دوم اهالی فین کاشان یاد می شود از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.

یک مراسم به روز قمری و یک مراسم به روز شمسی.

شهادت حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر(ع)  در سال ۱۱۶ هجری قمری مصادف با روز ۲۷ جمادی الثانی رقم خورد. روزی که شیعه را دوباره غرق ماتم و اندوه کرد. شهادت بزرگ مردی ۵۵ سال بعد از عاشورای امام حسین(ع)، عاشورای دیگری که مردم فین و چهل حصاران، خاوه و اردهال را تا قیام امام زمان (عج) عزادار خود کرد.

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما