چه کسانی در آسیاب جهنم، آرد می شوند؟

نتیجه معصیت و گناه برخی افراد که معمولا نیز شهرتی به لحاظ موقعیت خود دارند با مردم عادی متفاوت است.

در روایت زیر که از امیر مومنان نقل شده است به پنج گروه اشاره شده که حاصل گناه آنان برای جامعه بسیار زیان آفرین بوده و نیز مجازات سختی در سرای آخرت در انتظار آنان است.
امام علی علیه السلام می فرمایند:
به درستی که در جهنم آسیابی است که پنج گروه را (خرد می کند و )به آرد (تبدیل) می کند .آیا از من نمی پرسید که چه چیزی را آرد می کند؟
گفتند: چه چیزی را آرد می کند ای امیرمومنان
فرمودند:

۱- علمای گناهکار
۲- قاریان فاسق
۳- فرمانروایان ظالم
۴- وزرای خائن
۵- عرفای دروغگو
و همانا در آتش (جهنم ) شهری است که به آن حصینه گفته می شود ،آیا از من نمی پرسید در آن چیست؟
گفته شد ای امیر مومنان در آن چیست؟ فرمودند :در آن دست های بیعت شکنان است.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب