برنامه های مراسم سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال کاشان سال ۹۵ اعلام شد

مسؤول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان با اعلام برنامه های این مراسم، از برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان در دومین جمعه از مهرماه امسال خبر داد.


اجرای برنامه تلویزیونی کوی محبت ویژه سالگرد شهادت امام صادق(ع) از مشهد اردهال

مسئول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان از اجرای برنامه تلویزیونی کوی محبت ویژه سالگرد شهادت امام صادق(ع) از مشهد اردهال خبر داد. وی اظهار داشت واحد تبلیغات و امور فرهنگی ستاد، همزمان با ایام شهادت حضرت امام حعفر صادق(ع) و نیز نزدیک شدن به موسم برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان و ایام …